KONTAKT

Kompozyty Technologii S.A.

64-980 Trzcianka, Straduń 46

tel.: +48 67 216 84 94
fax: +48 67 216 84 96
e-mail: kompozyty@kompozyty-tec.pl

Nr KRS: 0000216813
NIP: 763-196-80-22
Kapitał zakładowy: 500 000,00 zł
Kapitał zakładowy wpłacony: 500 000,00 zł

Osoby kontaktowe:

Anna Wiśniewska
Prokurent
Emilia Szymańska
Sekretariat
Tomasz Wiśniewski
Główny Technolog