Polityka prywatności

Informacja o celu i zasadach przetwarzania danych osobowych

W Kompozyty Technologii S.A., Straduń 46, 64-980 Trzcianka

Cel, zakres i czas przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w naszej firmie wyłącznie w określonych celach i w minimalnym, wymaganym przepisami prawa zakresie i czasie. Po ustaniu obowiązków wynikających z przepisów prawa w związku ze świadczonymi dla Państwa usługami, będą one niezwłocznie usuwane w sposób zapewniający ich trwale zniszczenie.

Dane osobowe są przetwarzane w Kompozyty Technologii S.A. i w celach związanych z:

 1. Fakturowaniem i związanymi z tym obowiązkami księgowymi i podatkowymi;
 2. Ofertowaniem (sporządzanie ofert handlowych i usługowych);
 3. W związku z zawarciem umów współpracy biznesowej.

Zbiory danych

Na potrzeby prowadzenia działalności firmy Kompozyty Technologii S.A. i w związku z realizacją dla Państwa określonych usług, przetwarza się następujące zbiory danych:

 • kadrowe;
 • księgowe;
 • ubezpieczenie;
 • handlowe (faktury, oferty itp.);
 • związane z wymaganą przepisami prawa sprawozdawczością;
 • szkoleniowe;
 • projektowe;
 • związane z monitoringiem wizyjnym.

W wymienionych zbiorach znajdują się wyłącznie wymagane przepisami prawa dane osobowe.

Uprawnienia właściciela danych osobowych

Zgodnie z przepisami prawa, każdy ma prawo żądać sprostowania jego danych osobowych, żądać ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych oraz żądać dostępu do własnych danych osobowych.

Dane kontaktowe do administratora danych osobowych

Kompozyty Technologii S.A, Straduń 46, 64-980 Trzcianka
tel. 608-319-826
e-mail: kompozyty@kompozyty-tec.pl